تهران - تهران - میدان فردوسی
خرید حضوری دارد (واقع در تهران)
ارسال به سراسر کشور ندارد