- كرج - چهارراه طالقانی - مرکز خرید آموت - طبقه 6 - واحد 118
خرید حضوری دارد (واقع در كرج)
ارسال به سراسر کشور دارد

ارسال به سراسر ایران یک روزه نحوه پرداخت: کارت به کارت امکان تعویض سایز وجود دارد