فارس - شيراز - خیابان قصردشت بعد از چهارراه پارامونت کوچه 6
خرید حضوری دارد (واقع در شيراز)
ارسال به سراسر کشور ندارد