پاساژ عظیمی


  • آدرس پاساژ عظیمی : تهران تهران بازار بزرگ 15خرداد - بازار آهنگران - کوچه سید محمد صراف (بشیری) - پاساژ عظیمی

پاساژ عظیمی