پاساژ کوروش


  • آدرس پاساژ کوروش : تهران تهران بزرگراه شهید ستاری شمال، نبش خیابان پیامبر مرکزی، مجتمع تجاری کورش، ضلع غربی

پاساژ کوروش