پاساژ فردوسی


  • آدرس پاساژ فردوسی : خیابان جمهوری - چهارراه استانبول - پاساژ فردوسی- بازارچه فردوسی

پاساژ فردوسی