پاساژ طلا


  • آدرس پاساژ طلا : خيابان پانزده خرداد، بازار بزرگ، روبروي پاساژ قيصريه، پاساژ طلا،

پاساژ طلا