پاساژ خیام


  • آدرس پاساژ خیام : میدان محمدیه. خیابان خیام شمالی. بعد از بازار دروازه نو

پاساژ خیام