خراسان شمالي - بجنورد - استقلال
خرید حضوری دارد (واقع در بجنورد)
ارسال به سراسر کشور دارد