اردبيل - پارس آباد - خیابان امام روبروی میدان تره بار
خرید حضوری دارد (واقع در پارس آباد)
ارسال به سراسر کشور دارد