يزد - يزد - زندان اسکندر
خرید حضوری دارد (واقع در يزد)
ارسال به سراسر کشور دارد