تهران - تهران - فروشگاه : خيابان باغ سپه سالار ، پلاك ١٥٦
تهران - تهران - كارخانه : باغ سپه سالار ، كوچه مهندس الممالك ، بن بست اول ، پلاك ٤
خرید حضوری دارد (واقع در تهران)
ارسال به سراسر کشور دارد

http://www.barbodleather.com تلفن كارخانه : ٠٢١٣٣٩٤٠٣٤١ تلفن فروشگاه : ٠٢١٣٣٩٥٩٠٠١ صداى مشترى :٠٩١٩٨٠٤٠٠٨١ داراى گواهينامه طراحى و توليد از موسسه : Wiliam Holland school of Lapidary Arts