فارس - داراب - خیابان شهید رجایی نبش خیابان بهار- زیر باغ ملی
خرید حضوری دارد (واقع در داراب)
ارسال به سراسر کشور دارد

ارسال به سراسر ایران ارسال رایگان در شهر شهر داراب دریافت هزینه با کارت به کارت یا درب منزل تعویض سایز تا 3 روز