- ساوه - روبروی بازار - انتهای کوچه صالحی
خرید حضوری دارد (واقع در ساوه)
ارسال به سراسر کشور دارد