تهران - تهران - شعبه١: پاسداران پايينتراز برج سفيد شعبه٢: مركزخريد پاسداران شعبه٣: مركزخريد پالاديوم
خرید حضوری دارد (واقع در تهران)
ارسال به سراسر کشور ندارد