خوزستان - اهواز - خ سیروس بین سیمتری و مسلم پاساژ ولیعصرهمکف انتهای پاساژدست چپ‌ بوتیک پارس
خرید حضوری دارد (واقع در اهواز)
ارسال به سراسر کشور دارد