كرمان - سيرجان - پاساژ کوثر طبقه همکف
خرید حضوری دارد (واقع در سيرجان)
ارسال به سراسر کشور ندارد