فارس - شيراز - چهارراه خیرات - مرکز خرید سپهر۱ - مغازه ۶ سمت چپ فروشگاه davidjones
خرید حضوری دارد (واقع در شيراز)
ارسال به سراسر کشور دارد

کیفهای دیوید جونز فرانسوی و بسیار با کیفیت و قیمت مناسب میباشند.