مركزي - اراك - اراک - سه راه ابوذر - ابتدای خیابان ابوذر - روبروی مدرسه توانبخشی بیژنی
خرید حضوری دارد (واقع در اراك)
ارسال به سراسر کشور دارد

ارسال به سراسر ایران نحوه پرداخت کارت به کارت تعویض کالا ندارد