البرز - شهريار - فاز 1 اندیشه
خرید حضوری دارد (واقع در شهريار)
ارسال به سراسر کشور ندارد

ارسال به (اندیشه..شهریار..شهرک صدف و.. تهران))داریم در صورت خرید بیش از 25 عدد کار عروس هزینه ارسال رایگان خواهد بود. تمام کار های عروس دارای فنر می باشند