كرمانشاه - قصر شيرين - خیابان مدرس ، جنب داروخانه دکتر عباسی ، فروشگاه فامو
خرید حضوری دارد (واقع در قصر شيرين)
ارسال به سراسر کشور دارد