هرمزگان - بستك - مجتمع تجاری بستک . طبقه همکف . پلاک G35
خرید حضوری دارد (واقع در بستك)
ارسال به سراسر کشور دارد