- مشهد - خیابان امیرکبیر بین رودکی 9 و 11 پلاک 109 زنگ اول
خرید حضوری دارد (واقع در مشهد)
ارسال به سراسر کشور دارد