خرید حضوری ندارد
ارسال به سراسر کشور دارد

سفارش از طریق تلگرام یا دایرکت اینستاگرام. ارسال به سراسر کشور هرینه پست با مشتری سفارش تا پایان مرداد ماه. تمامی لباس ها طراحی و تولید دست است