تهران - تهران -
خرید حضوری دارد (واقع در تهران)
ارسال به سراسر کشور ندارد

همه اجناس به صورت مستقیم از ترکیه وارد میشود فروش بصورت تک و عمده