مازندران - تنكابن - متل قو، دریاگوشه، نبش پاساژ امیر، گالری ایتالی
مازندران - تنكابن - متل قو،پروژه ی قو الماس خاورمیانه،طبقه ی اول،واحد ۹۲
مازندران - تنكابن - متل قو،پروژه ی قو الماس خاورمیانه،طبقه ی اول،واحد۸۲
خرید حضوری دارد (واقع در تنكابن)
ارسال به سراسر کشور دارد