- تنگستان - دلوار مرکز خرید شرق آسیا طبقه دوم پلاک 3
خرید حضوری دارد (واقع در تنگستان)
ارسال به سراسر کشور دارد