- اروميه - ارومیه - بازارچه مرزی سرو
خرید حضوری دارد (واقع در اروميه)
ارسال به سراسر کشور دارد

واتساپ ۰۹۱۰۴۲۸۳۴۷۷