تهران - تهران - بازار تهران
خرید حضوری دارد (واقع در تهران)
ارسال به سراسر کشور ندارد