خرید حضوری ندارد
ارسال به سراسر کشور دارد

هر چیزی که میخواهید در این فروشگاه خریداری کنید درصورتی که نزدیک مرزداران /ستارخان/شادمان / جیهون / بریانک / اذری / توحید / جمهوری / باشد ارسال رایگان ودر غیراین صورت ارسال میشود و هزینه ی ارسال به عهده ی خود میباشد .