فارس - آباده - مجتمع ستاره پلاک ۱۲۷
خرید حضوری دارد (واقع در آباده)
ارسال به سراسر کشور دارد