قم - قم - قم؛خیابان توحید؛خیابان ۱۴ متری امام حسین؛قبل از کوچه ۲
خرید حضوری دارد (واقع در قم)
ارسال به سراسر کشور دارد