مركزي - اراك - انتهاى بازار ،ميدان ارك،جنب كفش فروشى ستايش
خرید حضوری دارد (واقع در اراك)
ارسال به سراسر کشور دارد