يزد - يزد - مجتمع تجاری صدف -
خرید حضوری دارد (واقع در يزد)
ارسال به سراسر کشور دارد