تهران - تهران - بازار بزرگ - بازار مسگرها - پاساژ صداقت - زیر زمین اول پلاک 1 - مانتو جهانی
خرید حضوری دارد (واقع در تهران)
ارسال به سراسر کشور ندارد