مازندران - ساري - بلوار امام رضا - بلوار بعثت - خیابان قدس - قدس ۲
خرید حضوری دارد (واقع در ساري)
ارسال به سراسر کشور دارد