خراسان رضوی - مشهد - خیابان چمران - نبش چمران ۱۳ - مدیسان
خرید حضوری دارد (واقع در مشهد)
ارسال به سراسر کشور دارد