آذربايجان غربي - خوي - پاساژ اقتباس - کد 22
خرید حضوری دارد (واقع در خوي)
ارسال به سراسر کشور ندارد