خراسان رضوی - مشهد - هاشمیه 11.1 - طبقه چهارم شیرینی خانگی هانا - واحد7 - مزون خاصپوشان پژواک
خرید حضوری دارد (واقع در مشهد)
ارسال به سراسر کشور دارد

ساعت کار ۱۰ تا ۱٣ و ۱۷:۳۰ تا ۲۲