خراسان رضوی - مشهد - فرامرز عباسی ۳۰، آزادی ۵۹ ، پلاک ۴۳۵
خرید حضوری دارد (واقع در مشهد)
ارسال به سراسر کشور ندارد