خرید حضوری ندارد
ارسال به سراسر کشور دارد

ارسال به سراسر ایران دریافت هزینه با کارت به کارت در تهران با پیک هم بنا به درخواست خریدار ارسال میشود و هزینه درب منزل توسط پیک دریافت میشود.