- اروميه - شهرک فرهنگیان،نرسیده به سه راه جنوبی، کوچه ۱۳،پلاک ۴۰
خرید حضوری دارد (واقع در اروميه)
ارسال به سراسر کشور ندارد