- كرج - چهار راه طالقانی - برج‌آموت - واحد۶۱
خرید حضوری دارد (واقع در كرج)
ارسال به سراسر کشور دارد