آذربايجان شرقي - تبريز - راسته بازار قدیم فروشگاه شریفی
خرید حضوری دارد (واقع در تبريز)
ارسال به سراسر کشور دارد