تهران - تهران -
خرید حضوری دارد (واقع در تهران)
ارسال به سراسر کشور ندارد