كردستان - سنندج - شعبه 1 :پاسداران مجتمع بانتا آبیدر لابی سمت راست،راهرو سمت راست انتهای راهرو شعبه 2 :فردوسی بازار سرپوشیده آصف سرای علیدی جنب دارو گیاهی بهمنی
خرید حضوری دارد (واقع در سنندج)
ارسال به سراسر کشور دارد

فروش بصورت تک و عمده milad_paramont ادرس کانال و اینستاگرام☝