البرز - نظرآباد - میدان سپاه - پایین تر از اداره برق - فروشگاه پاتک
خرید حضوری دارد (واقع در نظرآباد)
ارسال به سراسر کشور دارد

ارسال به سراسر ایران نحوه پرداخت: کارت به کارت امکان تعویض وجود دارد