- كرج - گوهردشت
خرید حضوری دارد (واقع در كرج)
ارسال به سراسر کشور دارد