همدان - همدان - باباطاهر
خرید حضوری دارد (واقع در همدان)
ارسال به سراسر کشور ندارد