- پيرانشهر - خیابان امام - مجتمع تک - طبقه دوم - پوشاک محمدی
خرید حضوری دارد (واقع در پيرانشهر)
ارسال به سراسر کشور دارد